Nya regler för elförbrukning

Ändring av reglerna för elförbrukning att gälla fr.o.m. 2015-06-10 och fram till höstmötet då vi beslutar om fortsättning eller återgång till tidigare regler.

  1. Regeln om röd eller grön tape på elkabeln tas bort. Medlem har, utan extra kostnad, tillgång till el under båtsäsongen.
  2. Regeln om max 24 timmar per tillfälle gäller inte.
  3. Det är varje medlems skyldighet att hålla strömförbrukningen så låg som möjligt.
  4. För den som behöver vinterel ansluts en förbrukningsmätare och betalning erläggs i efterhand efter verklig förbrukning.

Styrelsen