Tomma vagnar, täckningsmaterial…

Alla tomma vagnar samt allt
pallnings- och täckningsmaterial
skall tas bort från Notholmen
snarast efter sjösättning,
dock senast vecka 22.
För båtar som sjösätts senare gäller att vagnar och vaggor
skall tas bort omgående efter sjösättning.
Sällskapet har hyrt sommarförvaring hos Erlandssons brygga
för detta ändamål för de som önskar.

Styrelsen