Informationssektionen

Informationssektionen
Sekreteraren i WSSW förbereder styrelsens
sammanträden och Sällskapets möten och för protokoll.
Informationssektionen sköter hemsidan
och ger ut Wikingnytt 2 gånger om året.
Därutöver ansvarar sektionen för sällskapets bildarkiv.
Informationssektionens ordförande
Ordf. Mona Åkerman 073-8056147

sekreterare@wikingarna.com
 
Fotograf Wikingnytt
Thorbjörn Andersson 073-1817869
thorbjorn.a@telia.com
 
Layout Wikingnytt
Therese Jonsson 070-2177551
tessa.jonsson@telia.com
 
Webmaster
Björn Olsson 070-8155586
bjorn-olsson@telia.com
 
Annonser i Wikingnytt 
Lars Johansson 070-5669879 
lars.Johansson@transportstyrelsen.se