Informationssektionen

Informationssektion
Sekreteraren i WSSW förbereder styrelsens
sammanträden och Sällskapets möten och för protokoll.
Informationssektionen sköter hemsidan
och ger ut Wikingnytt 2 gånger om året.
Därutöver ansvarar sektionen för sällskapets bildarkiv.
Informationssektionens ordförande
Ordf. Mona Åkerman 073-805 61 47

sekreterare@wikingarna.com
 
Fotograf Wikingnytt
Thorbjörn Andersson 073-181 78 69
thorbjorn.a@telia.com
 
Layout Wikingnytt
Therese Jonsson 070-217 75 51
tessa.jonsson@telia.com
 
Webmaster
Petter Gillsjö 076-581 31 17
petter.gillsjo@gmail.com
 
Annonsförsäljning Wikingnytt
Vakant
 

Relaterade bilder: