Informationssektionen

Informationssektionen

Sekreteraren i WSSW förbereder styrelsens sammanträden

och Sällskapets möten och för protokoll.

Informationssektionen sköter hemsidan och ger ut Wikingnytt 2 gånger om året. Därutöver ansvarar sektionen för sällskapets bildarkiv.

Informationssektionen
Ordf. Mona Åkerman 073-8056147
sekreterare@wikingarna.com

Thorbjörn Andersson 073-1817869 Fotograf Wikingnytt
thorbjorn.a@telia.com

Therese Jonsson 070-2177551 Layout Wikingnytt
tessa.jonsson@telia.com

Björn Olsson 070-8155586 Webmaster
bjorn-olsson@telia.com

Lars Johansson 070-5669879 Annonser i Wikingnytt 
lars.Johansson@transportstyrelsen.se