Varvssektionen

Varvssektionen
Välkommen till varv och hamnsektionen.
Vi arbetar med att fördela uppläggningsplatser och bryggplatser
samt planerar och leder sjö- och torrsättningar.
Vi tillser att WSSW:s hamnområde är i ordning
med bryggor Y-bommar bojar och kranar.
För brygglista se under fliken “För medlemmar”!
Varvsnyheter
 
Varvssektionens ordförande
Lennart Jacobsson, 076-818 50 84
varv@wikingarna.com 
 
Ansvariga för sjösättning och torrsättning av båtar, bryggor, kranar
Lennart Jacobsson 076-818 50 84
och Håkan Sällberg 070-255 01 37
 
Ansvarig för Mastskjulen och skåp i källaren 
Göran Andersson 070-675 07 86
 
 
Regler för våra kranar
WSSW har tre kranar på Notholmen;
en lyftkran, en jollekran och en mastkran.
 
Lyftkran och Jollekran
Lyftkranen och jollekranen får endast handhas
av medlemmar över 18 år med kranutbildning.
Instruktionen och checklistan för WSSW kranförare ska följas.
Instruktionen hittar du här.
Om Du vill ha båten hängande längre tid i kranen måste Du 
förvissa dig om att ingen annan behöver kranen under tiden.
OBS! Högsta tillåtna last för lyftkranen är 4 ton
(inklusive oket som väger 200 kg) och för jollekranen 1 ton.
Båtägaren ansvarar för rätt vikt och att
lyftanordningar är placerade på rätt sätt.
 
Du får inte låna ut din nyckel till icke medlemmar och du
måste vara närvarande under tiden kranarna används.
Du ansvarar för din båt även under tiden på land.
Undantag gäller för transport med mobilkran och truck
mm som genomförs av auktoriserad transportfirma.
 
Mastkran
Kranen får endast användas av den som fyllt 18 år och har utbildning. Mastkranen låses upp med samma nyckel som båtkranen. Den manövreras med kontroll och kabel som förvaras i källaren på klubbhuset.
OBS! Mastens vikt med vant, stag, fall etc. får inte överskrida 300 kg.
Mer om handhavande av mastkranen hittar du i våra
Trivsel-, säkerhets- och miljöregler.