Varvssektionen

Varvssektionen
Välkommen till varv och hamnsektionen. Vi arbetar med att fördela uppläggningsplatser och bryggplatser samt planerar och leder sjö- och torrsättningar.

Vi tillser att WSSW:s hamnområde är i ordning med bryggor Y-bommar bojar och kranar.

För brygglista se under fliken “För medlemmar”!

Varv- och Hamnchef är Håkan Lerman

Varvssektionen
Ordf. Håkan lerman, varv@wikingarna.com
Göran Nilsson 0490-21644
Stefan Rampeltin 070-3611975
Lennart Jacobsson 076-8185084

Varvsnyheter