Varvssektionen

Varvssektionen
Välkommen till varv och hamnsektionen. Vi arbetar med att fördela uppläggningsplatser och bryggplatser samt planerar och leder sjö- och torrsättningar.

Vi tillser att WSSW:s hamnområde är i ordning med bryggor Y-bommar bojar och kranar.

För brygglista se under fliken “För medlemmar”!

Varv- och Hamnchef är Lennart Jacobsson

Varvssektionen
Ordf. Lennart Jacobsson, varv@wikingarna.com 076-8185084
Martin Avander 070-590 70 20
Göran Andersson 070-675 07 86
Håkan Sällberg 070-255 01 37.

Varvsnyheter

Regler för våra kranar
WSSW har tre kranar på Notholmen; en lyftkran, en jollekran och en mastkran.
 
Lyftkran och Jollekran
Lyftkranen och jollekranen får endast handhas av medlemmar över 18 år med
kranutbildning. Instruktionen och checklistan för WSSW kranförare ska följas.
Instruktionen hittar du här.
Om Du vill ha båten hängande längre tid i kranen måste Du förvissa dig om att ingen annan behöver kranen under tiden.
OBS! Högsta tillåtna last för lyftkranen är 4 ton (inklusive oket som väger 200 kg) och för jollekranen 1 ton.
Båtägaren ansvarar för rätt vikt och att lyftanordningar är placerade på rätt sätt.
Du får inte låna ut din nyckel till icke medlemmar och du måste vara närvarande under tiden kranarna används.
Du ansvarar för din båt även under tiden på land.
Undantag gäller för transport med mobilkran och truck mm som
genomförs av auktoriserad transportfirma.
 
Mastkran
Kranen får endast användas av den som fyllt 18 år.
OBS! Mastens vikt med vant, stag, fall etc. får inte överskrida 300 kg.
Mer om handhavande av mastkranen hittar du i våra Trivsel-, säkerhets- och miljöregler.