Fastighetssektionen

Fastighetssektionen
Vi ser till WSSWs byggnader med inventarier.
Vi ordnar med el, värme, vatten och sanitet samt områdets renhållning.
Vi håller ordning på vägar och parkeringsplatser samt grönområden.
Vi organiserar även uthyrning av sällskapslokalen.
För karta över Notholmen se under fliken ”För medlemmar”!
Nyheter Fastighetssektionen
 
Fastighetschef
Thomas Thorngren 072-542 70 20,
 tthorngren60@gmail.com
 
Arne Bernström 070-605 80 41
Björn Liffner 073-94765 05
Anders Fredriksson 070-866 13 75