Fastighetssektionen

Fastighetssektionen
Vi ser till WSSWs byggnader med inventarier.
Vi ordnar med el, värme, vatten och sanitet samt områdets renhållning.
Vi håller ordning på vägar och parkeringsplatser samt grönområden.
Vi organiserar även uthyrning av sällskapslokalen.
För karta över Notholmen se under fliken ”För medlemmar”!
Nyheter Fastighetssektionen
 
Fastighetssektionens ordförande
Thomas Thorngren 072-234 80 67
 tthorngren60@gmail.com
 
Sakkunnig Elfrågor
Arne Bernström 070-605 80 41
arne@bernstroms.se 
 
Sakkunnig VVSfrågor
Anders Fredriksson 070-866 13 75
anders.e.fredriksson@gmail.com
 
Sakkunning Måleri
Björn Liffner 073-94765 05
blmalri@hotmail.com