Utbildning

Utbildning

För den utbildning som inte omfattas av Seglarskolans verksamhet har WSSW en utbildningsansvarig.

Den utbildningsansvarige organiserar och samordnar utbildningar som behövs för sällskapets verksamhet, navigationsutbildningar, utbildningar avseende säkerhet på sjön, HLR-utbildningar föreläsningar i form av klubbaftnar mm.

Sällskapets utbildningar annonseras på hemsidan.

Utbildningsansvarig

Bengt Jannsen
070-686 89 45
bengt.jannsen@gmail.com

Relaterade bilder: