Kontakt

 

Westerviks segelsällskap Wikingarna
Notholmsvägen 8
593 38 Västervik
Telefon 0703-71 23 85
Bankgiro 810-0901

Vill du få kontakt med WSSW i något ärende: t ex förfrågan om båtplats, motion inför höstmöte mm.

Skicka detta till: sekreterare@wikingarna.com

eller fyll i och skicka nedanstående formulär: