Ungdomssektionen

Ungdomssektionen

Vi på ungdom tränar våra ungdomar i segling.

www.seglarskolan.nu

Vi seglar med jollar som WSSW äger och eller privata.

Ute på vattnet har vi tillgång till två motorbåtar för att

hjälpa och coacha våra ungdomar.

 

Seglingssektionens Tf Ordförande: Bengt Janssen 070-686 89 45

bengtjannsen@gmail.com

Mikael Albinsson 073-818 97 96
Bengt Jannsen 070-686 89 45
Viktor Kinell 070 556 69 62
Torbjörn Karlsson 070-282 30 70