Historik

Westerviks Segelsällskap Wikingarna 100 år

en liten historik

historik1

Westerviks Segelsällskap Wikingarna stiftades den 4 november 1906.

Ur protokollet läser vi:” efter en segeltur på Gamlebyviken samlades sju båtar för att höra de närvarande båtägarna såväl som andra medföljande personernas mening om att bilda ett nytt seglingssällskap i Västervik med båtar endast hemmahörande i staden. Orsaken till missbelåtenheten med det förutvarande segelsällskapet är flera, först o främst inköpet av båtar”. Man ansåg att flera misslyckade båtar hade köpts för stora pengar (800 kr) som inte kunde segla utan bara låg och vräkte. Man var även missbelåten på styrelsen för att de två årens seglingar hade fördröjts genom att det anordnats regattamiddagar ombord på ångbåtar. Dessa middagar blev långa för den som inte hade råd att vara med utan fick gå på Ekholmen i blåsten och vänta på prisutdelningen. På annan plats i protokollet kan man läsa följande:”beslöts att utestänga skärgårdsborna då de är yrkesseglare och som sådana betydligt överlägsna och så skickar de sina bästa båtar och tar priserna”.

Sällskapets förste ordförande var K.W Thillson.

Den båttyp som kom att bli mönsterbåt för det nybildade sällskapet var den som skärgårdsborna använde i sitt dagliga värv. Den kom så småningom att få namnet Wikingbåt. Vid mätning indelades båtarna i klasser allt efter storlek i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e klassare. Som exempel kan noteras att en fjärdeklassares segelyta var på 22 m2 och riggtypen var gaffelställ. Båtarna beställdes nya eller köptes begagnade och användes till lottbåtar. Utlottningen gjordes sedan på årskorten.

Segelsällskapet hyrde Ekholmen av Baron Fleetwood och Ekholmen blev navet i sällskapets verksamhet under många år.Kappseglingarna gick i början på seklet under flera år på Gamblebyviken men flyttades senare till Lucernafjärden. Det fanns ett stort publikintresse för kappseglingar vid denna tiden och motorbåtar gick regelbundna turer mellan staden och Ekholmen.

Ett eget klubbhus stod högt på önskelistan och frågan dominerar styrelseprotokollen under många, många år då man under vinterhavåret var tvingade att hyra ett rum i staden för att nyttja som klubbrum. Klubbhusbygget kom till stånd 1945, efter att sällskapet fått hyra Notholmen av Stadens myndigheter, och stod klart 1946 lagom till sällskapets 40-årsjubileum.

En damsektion bildas 1945 och damerna syr gardiner och skänker inventarier till det nya klubbhuset. Vid denna tiden kunde medlemmarna utan ränta få låna pengar av sällskapet för inköp av båt, segel och rigg. Åtskilliga medlemmar kunde på detta sätt förverkliga drömmen om en egen båt. Wikingarnas första juniorsektion bildas 1948

Wikingsnäckan

På årsmötet 1946 visades ritningar till en ny båttyp. Med däckad ruff och fotlist av mahogny och till ett pris av omkring 2000 kr beslöts att Västerviks båtvarv skulle bygga den som utlottningsbåt. Det byggdes sammanlagt 13 wikingsnäckor under årens lopp och den kom att bli legendarisk.

Sällskapet anslöt sig 1952 till Svenska Seglarförbundet och medlemmar i Svenska Riksidrottsförbundet blir man 1961.

En kanotseglingssektion bildades 1955 och 1958 anordnar WSSW Kanot-SM i Västervik.

Wikingarna har under åren tillsammans med WSS anordnat många minnesvärda SM-tävlingar som tex 1970 då man arrangerade SM i Starbåt med stjärnor som Pelle Pettersson, Stig Wennerström och John Albrektsson. Pelle Petterson van naturligtvis som sig bör.

Wikingnytt som är en tidning för att informera och förbättra kontakten med medlemmarna kommer ut med sitt första nummer 1991.

Gästhamnsverksamheten på Notholmen startar 1993 och är en viktig och uppskattad del av vår verksamhet.

Datoriseringen gör sitt intåg hos Wikingarna 1999 och den första hemsidan tar form.

Wikingarnas ungdomssektion har under åren varit mycket framgångsrik och fått fram många jolleseglare av svensk elitklass. Under många år har Wikingarnas ungdomssektion anordnat uppskattade seglarläger för funktionshindrade ungdomar.

Är du eller dina barn intresserade av att lära sig segla, kontakta vår Seglarskola på e-post ungdom@wikingarna.com. Mer information om Seglarskolan hittar du på www.seglarskolan.nu. Du kan också följa Seglarskolan på Instagram.

 

historik3
Wikingsnäcka

Antalet Medlemmar 2006
Kvinnor (20-64 år)
107
Män (20-64 år)
198
Juniorer (flickor)
41
Pensionärer (damer)
14
Pensionärer (herrar)
44
Totalt
434
Antal Bryggplatser
90
Vinteruppläggning 55 platser  
 

Relaterade bilder: