Dags att deklarera!

Dags att deklarera!

Årsmötet beslutade att alla medlemmar som har en bryggplats eller uppläggningsplats på Notholmen ska lämna en miljödeklaration varje år i samband med sjösättningen.
 
Blanketten hittar du här. Du kan också hämta den i klubbhuset.
 
Du lämnar den till Varvssektionen vid sjösättningen.
Om du sjösätter i egen regi kan du lämna den i vår brevlåda som finns precis där du svänger av från Tändsticksvägen in på Notholmsvägen.

Arbetsplikt 2018

Arbetsplikt 2018

Samtliga medlemmar som har brygg eller vinterplats på Notholmen är skyldiga att årligen utföra 10 timmars arbetsplikt.
Du kan läsa mer om detta under fliken För medlemmar under Arbetsplikt/Sektionstillhörighet.
För att nå informationen måste du logga in.
Där hittar du också en aktuell lista på i vilken sektion du ska göra din arbetsplikt 2018.