Verksamhetsplan varv 2018

Verksamhetsplan 2018

Varvssektionen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan för 2018 på höstmötet. Verksamhetsplanen fastställs sedan av årsmötet. VP hittar du här.

VP 2018 Varvssektionen