Verksamhetsplan info 2021

Verksamhetsplan 2021
Informationssektionen presenterade sitt förslag
till verksamhetsplan för 2021 på höstmötet.
Verksamhetsplanen fastställs sedan av årsmötet.
 
VERKSAMHETSPLANEN
hittar du genom att KLICKA här.