Verksamhetsplan utb 2020

Verksamhetsplan 2020

Utbildningssektionen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan för 2020 på höstmötet. Verksamhetsplanen fastställs sedan av årsmötet.

VP hittar du här.

VP Utbildning 2020