Verksamhetsplan utb 2019

Verksamhetsplan 2019

Utbildningssektionen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan för 2019 på höstmötet. Verksamhetsplanen fastställs sedan av årsmötet.

VP hittar du här.

VP Utbildning 2019