Nyheter Varvssektionen

Ren botten utan gift

Måndagen 30 oktober var vi ett 35-40 WSSW:are och WSS:are som fick information om hur vi kan hålla båtbotten ren utan att använda giftiga färger, varför det är bra att måla mindre samt vilka andra sätt som finns för att hålla båtbotten ren.

På träffen redovisades också resultatet av de mätningar som gjorts på båtar på Westerviks segelsällskap Wikingarna (WSSW) och Westerviks Segelsällskap (WSS) dagen innan.

Lars Holgersson och Eva Larsson från miljöförvaltningen vid Västerviks kommun deltog också.

Britta Eklund, forskare vid Stockholms Universitet presenterade mätmetoden och resultatet av mätningarna. Vill du ta del av hennes presentation hittar du den här.     Bildspel 171030 Eklund.

Ellen Bruno presenterade projektet Ren båtbotten utan gift. Det är ett samarbetsprojekt mellan 15 olika organisationer och myndigheter som primärt drivs av Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna med finansiellt stöd från Havs och vattenmyndigheten. Hennes presentation hittar du här. Bildspel Renbottenutan gift.

Vill du veta mera kan du gå in på Båtmiljö.se. Där kan du också beställa havstulpanvarning som du sedan får via sms.