Klubbvärdar 2019

På somrarna har WSSW en hamnverksamhet för att ta hand om våra gäster mellan V26 – 32. De som tar hand om gästerna kallas Klubbvärdar, och de kan ställa upp hel eller halv vecka.

Klicka här för handledning gästhamn:

Klicka här för klubbvärdspärm:

Nu är planeringen för Klubb värdar 2019 igång och målet är att besätta alla veckor innan årsmötet.
Om du är intresserad ring till Varvsektionens ordf Lennart Jacobsson 070-8185084
 
Se nedan för vem som redan anmält sig. 
 
Klubbvärdar 2019
 
Uppdaterad 20190526