Verksamhetsplan 2021 Utbildning

Verksamhetsplan 2021
Utbildningssektionen presenterade sitt förslag
till verksamhetsplan för 2021 på höstmötet.
Verksamhetsplanen fastställdes sedan på årsmötet.
 
VERKSAMHETSPLANEN
hittar du genom att KLICKA här