Utbildningssektionen

Utbildningssektionen
Utbildningsansvarig i WSSW ansvarar för klubbens
utbildningar och klubbaftnar.
Alla utbildningar annonseras på hemsidan.
 
Svenska Seglarförbundet erbjuder också en mängd utbildningar som man kan delta i.
De flesta utbildningar är webbaserade och man kan delta i grupp eller enskilt.
Du hittar Svenska Seglarförbundets utbildningar här:
 Utbildning – Svenska Seglarförbundet (svensksegling.se)
 
Om vi i fortsättningen skall arrangera kappseglingar behöver vi fler
utbildade funktionärer såsom tävlingsledare, seglingsledare,
domare och mätman/besiktningsman.
 
Vill du delta i en kurs eller ta initiativ till en utbildning kontakta
 
Utbildningsansvarig
Bengt Jannsen
070-686 89 45