Utbildningssektionen

Utbildningssektionen
Utbildningsansvarig i WSSW ansvarar för klubbens
utbildningar och klubbaftnar.
Utbildning i klubben är högst väsentligt. Det ger social gemenskap och stärker klubbkänslan. Kvalitén höjs i de aktiviteter som klubben anordnar.
 
Det är dessutom roligt att delta.
Svenska Seglarförbundet erbjuder en mängd utbildningar som man kan delta i.
De flesta utbildningar är webbaserade och man kan delta i grupp eller enskilt.
Du hittar Svenska Seglarförbundets utbildningar här:
 Utbildning – Svenska Seglarförbundet (svensksegling.se)
 
Om vi i fortsättningen skall arrangera kappseglingar behöver vi fler
utbildade funktionärer såsom tävlingsledare, seglingsledare,
domare och mätman/besiktningsman.
 
Vill du delta i en kurs eller ta initiativ till en utbildning kontakta
 
Utbildningsansvarig
Vakant