Arbetsplikt uppdaterad

Nu är Arbetsplikten uppdaterad, daterad 2016-12-24. Gå in under medlemssidorna och se om du fullgjort arbetsplikten. Vid frågor kontakta respektive sektionsordförande.

WSSW Styrelse