Gamla Jollar & Båtvaggor

Gamla jollar
För att bereda plats för Seglarskolans jollar har vi flyttat en del gamla och omärkta jollar från stålställningarna bakom klubbhuset till plats bredvid sopcontainern. Vi hoppas att ägarna tar hand om sina jollar eller märker dem med namn senast söndagen den 7 juni. Därefter lämnas dem till återvinningsstationen. Om du vet vem som är ägare så säg gärna till denne!

Gamla båtvaggor
Från V23 i juni, kommer kvarvarande båtvaggor att lämnas till Stena Metall för skrotning. Du som vill ha kvar din vagga erbjuds förvara den hos Erlandssons Brygga utan avgift men då måste du alltså ha tagit bort den från Notholmen senast V22, söndagen den 31 maj.