Ändring årsmöte 2023

Dagordning och övriga handlingar publiceras under fliken För medlemmar/Årsmöten/Inför ÅRSMÖTET 2023.

De finns också utskrivna på anslagstavlan i klubbhuset och i herrarnas omklädningsrum.