Båtvagnar, stöttor, täckmaterial mm

Alla tomma vagnar samt allt pallnings- och täckningsmaterial skall tas bort från Notholmen snarast efter sjösättning, dock senast vecka 22.

För båtar som sjösätts senare gäller att vagnar och vaggor skall tas bort omgående.

Sällskapet har hyrt sommarförvaring vid Erlandssons brygga för detta ändamål för de som önskar.

Styrelsen