Onsdagsträffen

Onsdagsträffen.
 
Pandemin fortsätter och Folkhälsomyndigheten har inte,
som vi hoppades , lättat på restriktionerna för 70+ personer.
Styrelsen har därför i samråd med Fred fattat beslutet
att ställa in Onsdagträffarna tills vidare.
Vi följer utvecklingen och omprövar beslutet
så snart läget så medger.
 
 
201007 Styrelsen WSSW