Är du vår nye Klubbmästare?

Är du vår nye Klubbmästare?

Eller kan du tänka dig att var en del av klubbmästeriet?

Funktionerna i en Wikingarnas sektioner, Klubbmästeriet, är för närvarande vakanta. Det innebär att vi inte har någon som ordnar fester med mera. I stadgarna beskrivs uppdraget så här:

Därutöver har Sällskapet för sin sociala verksamhet ett Klubbmästeri som leds av en Klubbmästare. Klubbmästaren är tillika ordförande för klubbmästeriet. Klubbmästarens ansvar är att organisera Sällskapets fester och sociala verksamhet, städning av klubblokalen samt att utöva tillsyn över utrustning i kök och för servering.

Kan du tänka dig att göra Wikingarna litet festligare och bidra till att vi får fler orsaker att träffas, kontakta då valberedningen Kenneth Avenström på telefon 070-341 94 80.