Tomma vagnar, täckningsmaterial…

Alla tomma vagnar samt allt
pallnings- och täckningsmaterial
skall tas bort från Notholmen
snarast efter sjösättning,
dock senast vecka 22.
För båtar som sjösätts senare gäller att vagnar och vaggor
skall tas bort omgående efter sjösättning.
Sällskapet har hyrt sommarförvaring hos Erlandssons brygga
för detta ändamål för de som önskar.

Styrelsen

Påminnelse om miljödeklaration

Påminnelse om miljödeklaration

Du som har brygg- eller uppläggningsplats hos oss på Notholmen och som ännu inte lämnat in din Miljödeklaration ska göra det så fort som möjligt. Du kan skriva ut den här eller hämta en blankett på anslagstavlan i klubbhuset. Lämna den i brevlådan i dörren bredvid anslagstavlan på hamnkontoret. Du kan också scanna in den och maila den till  varv@wikingarna.com  eller lämna den till någon i varvssektionen.

Ifyllbar Miljödeklaration 2018

Du kan fylla i den direkt på datorn, spara på skrivbordet och maila till ovanstående adress eller bara skriva ut den tom och fylla i den för hand och lämna in den till varvssektionen. 

Arbetsplikt 2018

Arbetsplikt 2018

Samtliga medlemmar som har brygg eller vinterplats på Notholmen är skyldiga att årligen utföra 10 timmars arbetsplikt.
Du kan läsa mer om detta under fliken För medlemmar under Arbetsplikt/Sektionstillhörighet.
För att nå informationen måste du logga in.
Där hittar du också en aktuell lista på i vilken sektion du ska göra din arbetsplikt 2018.

Gamla Jollar & Båtvaggor

Gamla jollar
För att bereda plats för Seglarskolans jollar har vi flyttat en del gamla och omärkta jollar från stålställningarna bakom klubbhuset till plats bredvid sopcontainern. Vi hoppas att ägarna tar hand om sina jollar eller märker dem med namn senast söndagen den 7 juni. Därefter lämnas dem till återvinningsstationen. Om du vet vem som är ägare så säg gärna till denne!

Gamla båtvaggor
Från V23 i juni, kommer kvarvarande båtvaggor att lämnas till Stena Metall för skrotning. Du som vill ha kvar din vagga erbjuds förvara den hos Erlandssons Brygga utan avgift men då måste du alltså ha tagit bort den från Notholmen senast V22, söndagen den 31 maj.