Valberedningen här…

Valberedningen söker
engagerade medlemmar
som är villiga att tillföra sin kompetens
och arbeta för klubbens bästa.
 
Kontakta:
Anders F 0708-66 13 75, Jan L 0730-92 14 82
eller Göran H 0733-16 12 65