Förslag verksamhetsplan 2018

Förslag verksamhetsplan 2018

Utbildningssektionen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan för 2018 på höstmötet. Verksamhetsplanen fastställs sedan av årsmötet. Förslaget hittar du här.

Förslag Utbildning 2018