Gamla Jollar & Båtvaggor

Gamla jollar
För att bereda plats för Seglarskolans jollar har vi flyttat en del gamla och omärkta jollar från stålställningarna bakom klubbhuset till plats bredvid sopcontainern. Vi hoppas att ägarna tar hand om sina jollar eller märker dem med namn senast söndagen den 7 juni. Därefter lämnas dem till återvinningsstationen. Om du vet vem som är ägare så säg gärna till denne!

Gamla båtvaggor
Från V23 i juni, kommer kvarvarande båtvaggor att lämnas till Stena Metall för skrotning. Du som vill ha kvar din vagga erbjuds förvara den hos Erlandssons Brygga utan avgift men då måste du alltså ha tagit bort den från Notholmen senast V22, söndagen den 31 maj.

Nya flytkroppar till B-bryggans Y-bommar

De gamla cylindriska flytkropparna på B-bryggan har börjat läcka och absorberar vatten med försämrad flytkraft som följd.

Det har lett till att vi beslutat byta samtliga flytkroppar på den bryggan. I stället kommer rektangulära och snarlika C-bryggans flytkroppar att monteras.

Vi börjar byta ut de sämsta – de som vi i höstas tog upp på bryggan. Målet är att hinna byta samtliga innan sjösättningen.

De nya flytkropparna har vardera en flytkraft på 150 l. På 10-meters bommarna monteras 2 st. Det innebär en väsentligt större flytkraft än de nuvarande cylindriska och självklart hoppas vi på en betydligt längre hållbarhet än de gamla som ”bara” är 12 år.

Leveransen av de nya flytkropparna beräknas bli v. 7 så arbetet med montering kommer att påbörjas därefter och så snart vädret tillåter. De gamla flytkropparna kommer att lämnas till återvinningen.

Hälsningar
Håkan Lerman
varv@wikingarna.com